Sildenafilum 3PG – Komu polecić, jak stosować, na co uważać?

Sildenafilum 3PG to lek bez recepty w postaci tabletek do rozgryzania i żucia z sildenafilem w dawce 25 mg, czyli inhibitorem fosfodiesterazy typu 5, wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji.

Sildenafilum 3PG – Komu można polecać?

Lek możesz polecić dorosłym mężczyznom z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego, a więc mężczyznom:
 • chorującym na cukrzycę (szczególnie z towarzyszącą neuropatią), z hiperlipidemią, nadciśnieniem tętniczym, szczególnie w wieku podeszłym,
 • młodym, który stosują substancje psychoaktywne np. marihuanę, narkotyki, często pijącym alkohol,
 • prowadzącym mało aktywny tryb życia, z towarzyszącą otyłością,
 • z chorobami współistniejącymi, zażywającymi leki sprzyjające zaburzeniom seksualnym np. leki przeciwdepresyjne (szczególnie z grupy SSRI), neuroleptyki, leki hipotensyjne, przeciwpadaczkowe,
 • w wieku podeszłym z towarzyszącym przerostem prostaty.

Sildenafilum 3PG – Jak stosować?

Lek należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć przed połknięciem. Lek umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Wydając Sildenafilum 3PG poinformuj pacjenta, że powinien kontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Sildenafilum 3PG – Jak działa?

Sildenafil hamując aktywność fosfodiesterazy typu 5 powoduje rozkurcz mięśni gładkich i zwiększony napływ krwi tętniczej do ciał jamistych prącia, co prowadzi do uciśnięcia splotu żylnego pod osłonką białawą i do erekcji prącia. Lek ten nie jest inicjatorem erekcji i wymaga stymulacji seksualnej, aby umożliwić erekcję.

Sildenafilum 3PG – Na co uważać?

Należy uprzedzić pacjenta, aby nie stosował sildenafilu w przypadku jeśli pacjent:
 • przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego
 • przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego
 • przyjmuje riocyguat (dochodzi do nasilenia działania obniżającego ciśnienie krwi)
Ponadto odradzimy stosowanie sildenafilu, jeśli:
 • pacjent cierpi na ciężkie choroby serca lub wątroby
 • pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi
 • u pacjenta występują dziedziczne choroby oczu
 • u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.
Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe. Bardzo częste działanie niepożądane to ból głowy, natomiast często mogą wystąpić objawy takie jak: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej: reakcja alergiczna, bóle w klatce piersiowej, nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody, nagłe pogorszenie lub utrata wzroku, napady padaczkowe lub drgawki. Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem sildenafilu. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem sildenafilu. Leku nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Lek może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek. Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego, lecz przyjmowanie leku czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Sildenafilum 3PG – Dodatkowe informacje:

Ponadto należy pamiętać, że:
 • Leku nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
 • Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.
 • Sildenafilum 3PG występuje w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, co oznacza, że lek powinien być przyjmowany doustnie, a tabletkę przed połknięciem należy rozgryźć i żuć.
 • Sildenafil jest najlepiej przebadanym lekiem z tej grupy i piśmiennictwo na jego temat jest najobszerniejsze. W przypadku sildenafilu pacjent musi planować swoją aktywność seksualną, ale, jak wynika z badań, początek działania leku i czas jego działania wynoszący do 4–5 godzin jest zgodny z rytmem aktywności seksualnej ze stałym partnerem.

Sprawdź swoją wiedzę i zdobywaj pharmacoiny!