Recepta farmaceutyczna w codziennej pracy

19,00  0,00 

O kursie:

Prawo daje farmaceucie możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej. Doświadczenie pokazuje jednak, że podejmowanie decyzji o wydaniu leku na taką receptę sprawia w praktyce wiele trudności. Z czego wynikają obawy? W jakich sytuacjach warto rozważyć jej wystawienie, a kiedy na pewno nie zaleca się tego robić? Czy i dlaczego recepta farmaceutyczna ma związek z opieką farmaceutyczną?

Kurs stanowi kompletne źródło wiedzy na temat aspektów prawnych wystawiania recepty farmaceutycznej, najczęstszych błędów i przykładów wykorzystania. Wiedzę zawartą w kursie wykorzystasz już następnego dnia w pracy.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs przeznaczony jest szczególnie dla magistrów farmacji pracujących na co dzień w aptece ogólnodostępnej, chcących dowiedzieć się więcej o recepcie farmaceutycznej, ale stanowi też przydatne źródło wiedzy dla przedstawicieli innych zawodów medycznych, także lekarzy.

Jak szkolenie ocenili nasi kursanci

Korzyści dla uczestnika kursu

Po ukończeniu kursu:

  • Wystawisz receptę farmaceutyczną z większym przekonaniem i zrozumienie co do odpowiedzialności, jaka na Tobie ciązy.
  • Opiszesz, jak możliwość wystawienia recept farmaceutycznych przedstawia się w świetle ustaw i rozporządzeń
  • Zaczniesz poprawnie ewidencjonować recepty farmaceutyczne
  • Wpiszesz poprawne uzasadnienie wystawienia w systemie aptecznym
  • Podejmowanie decyzji o wystawieniu recepty farmaceutycznej przestanie być dla Ciebie problemem

Informacje o kursie

Ścieżka edukacyjna

Opieka farmaceutyczna

Czas trwania

45 min

Poziom trudności

Średniozaawansowany

Cena

0 zł

Zobacz jak wygląda kurs

Certyfikat

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu z uwzględnieniem uzyskanego wyniku.