Medest

Kursy dla grupy Medest.

23 lekcje

Depresja sezonowa (SAD)

0% ukończono
0/24 kroków
5 lekcje

Przegląd Domowej Apteczki

0% ukończono
0/24 kroków
3 lekcje

Pomiar glikemii w aptece

0% ukończono
0/14 kroków
3 lekcje

Pomiar ciśnienia w aptece

0% ukończono
0/14 kroków