Kurs

Przegląd Domowej Apteczki

Jak możesz przeprowadzić usługę przeglądu domowej apteczki w swojej aptece? Skorzystaj ze wskazówek zawartych w poniższym kursie.

5 Lekcje

Opis kursu: Kurs ma za zadanie nauczyć farmaceutów przeprowadzania usługi przeglądu apteczki i składa się z materiałów video oraz interaktywnych opracowań tabelarycznych na temat prawidłowego przechowywania leków, suplementów i wyrobów medycznych przed i po otwarciu bezpośredniego opakowania.
Po ukończeniu kursu:
  • Sprawnie i szybko przejrzysz apteczkę pacjenta w aptece lub jego domu,
  • Będziesz miał większą wiedzę na temat prawidłowego przechowywania leków (czas po otwarciu, temperatura),
  • Ocenisz przydatność leków przyniesionych przez pacjenta.
Czas trwania kursu: 60 minut

Kursy są stale doskonalone i aktualizowane o nowe doniesienia. Data ostatniej aktualizacji tej podstrony:

Rozpocznij kurs