NQS – system jakości i bezpieczeństwa produktu

Kurs opisuje kategorie preparatów dostępnych w aptece oraz różnice w ich produkcji, dopuszczeniu do obrotu, wymaganiach, które muszą spełnić. Kurs sponsorowany przez firmę NutroPharma