Kurs

Kto za co odpowiada? – Pierwsze kroki w aptece

Kurs o najważniejszych prawach, obowiązkach i różnicach w kompetencjach personelu w aptece ogólnodostępnej. Praktyczna wiedza w pigułce.

4 Lekcje

Opis kursu: Kurs przybliża najbardziej potrzebne informacje na temat najważniejszych praw, obowiązków i różnic w kompetencjach personelu w aptece ogólnodostępnej.
Po ukończeniu kursu:
  • wymienisz prawa i obowiązki magistra farmacji, technika farmaceutycznego i kierownika apteki,
  • zrozumiesz jakie są różnice w kompetencjach poszczególnych osób wchodzących w skład personelu apteki,
  • określisz, które decyzje możesz podejmować samodzielnie, a które mogą wymagać konsultacji z kierownikiem apteki.
Czas trwania kursu: 10 minut.

Kursy są stale doskonalone i aktualizowane o nowe doniesienia. Data ostatniej aktualizacji tej podstrony:

Rozpocznij kurs