Kurs

Kodeks Etyki Aptekarza – Pierwsze kroki w aptece

Praktyczny przegląd substancji immunostymulujących dostępnych w aptece. Dowiedz się, które preparaty mają udowodnioną skuteczność.

5 Lekcje

Opis kursu: Kurs w sposób przyjazny i zrozumiały wyjaśnia najważniejsze zagadnienia zawarte w Kodeksie Etyki Aptekarza.
Po ukończeniu kursu:
  • zrozumiesz jakie dokumenty regulują zasady przestrzegania zasad etyki i w jaki sposób są tworzone,
  • wymienisz najważniejsze zagadnienia jakie poruszane są w Kodeksie Etyki Aptekarza i do czego zobowiązują każdego z farmaceutów,
  • podasz różnice w regulacjach prawnych na temat etyki różnych zawodów medycznych, m.in. lekarza, lekarza dentysty i farmaceuty.
Czas trwania kursu: 15 minut.

Kursy są stale doskonalone i aktualizowane o nowe doniesienia. Data ostatniej aktualizacji tej podstrony:

Rozpocznij kurs