Interakcje leków w teorii i praktyce: Od czego zacząć?

Pierwszy w Polsce praktyczny kurs na temat wykrywania interakcji lekowych w aptece otwartej. Poznaj sprawdzone źródła wiedzy, zrozum jak działają analizatory interakcji i jak z nich korzystać, dowiedz się jak ocenić czy interakcja ma znaczenie kliniczne.
Dział naukowy 3PG · 7 czerwca 2018

Podręczniki farmakologii informują o możliwości zajścia interakcji pomiędzy lekami oraz leków z żywnością lub alkoholem. Szczegółowo wyjaśniają również mechanizmy w wyniku których do nich dochodzi. Trudno jednak doszukać się w nich wiedzy, która mogłaby pomóc odpowiedzieć na pytanie, co zrobić w tym w praktyce? Skąd wiedzieć czy interakcja w konkretnym przypadku i u konkretnego pacjenta jest faktycznie niebezpieczna?

Kurs „Interakcje leków w teorii i praktyce: Od czego zacząć?” to pierwszy w Polsce praktyczny kurs na temat wykrywania interakcji lekowych w aptece otwartej. Przystępując do kursu, poznasz sprawdzone źródła wiedzy, zrozumiesz jak działają analizatory interakcji i jak z nich korzystać, analizując konkretne przykłady oraz dowiesz się jak ocenić, czy interakcja ma znaczenie w praktyce klinicznej.

Kurs nie ma charakteru akademickiego wykładu, ale jest jasnym zbiorem wskazówek dla farmaceutów i techników w zakresie właściwego postępowania w warunkach polskiej apteki otwartej. To praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka  – wiedzę zdobytą w kursie wykorzystasz już następnego dnia w pracy w aptece.

Kursy o interakcjach nie mają charakteru akademickiego wykładu, lecz są jasnym zbiorem wskazówek dla farmaceutów i techników w zakresie właściwego postępowania w warunkach polskiej apteki otwartej. Powstały na bazie publikacji naukowych, a interakcje weryfikowano z użyciem najnowszej 11. edycji Stockleys Drug Interactions, bazy Micromedex Solutions, podręcznika Top 100 Drugs Interactions 2018 oraz ChPL-i i obejmują tylko leki dostępne w Polsce. Biorąc pod uwagę praktyczny charakter i aktualność danych, kursy są pierwszymi tego typu w kraju.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs skierowany jest w szczególności do farmaceutów i techników farmaceutycznych chcących bardziej świadomie pracować z pacjentem przy pierwszym stole, biorąc pod uwagę możliwe interakcje wydawanych przez nich leków. Praktyczny aspekt kursu gwarantuje jednak jego przydatność także w pracy wykonywanej przez przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Korzyści dla uczestnika kursu

Po ukończeniu kursu:

  • zidentyfikujesz najbardziej istotne interakcje u swojego pacjenta,
  • rozróżnisz wiarygodne źródła wiedzy na temat interakcji od tych, którym nie warto ufać,
  • skorzystasz z dostępnych analizatorów interakcji rozumiejąc różnice pomiędzy nimi i możliwe ograniczenia,
  • zaczniesz podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje, co do dalszego postępowania w przypadku wykrycia problemu lekowego,
  • poinformujesz w sposób kompetentny pacjenta i lekarza o ryzyku interakcji, podając przekonujące argumenty.

Certyfikat

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu z uwzględnieniem uzyskanego wyniku.

Informacje o kursie

Ścieżka edukacyjna

Opieka farmaceutyczna

Czas trwania

120 min.

Stopień trudności

Zaawansowany

Dostępność

Zobacz jak wygląda kurs

Jak szkolenie ocenili nasi kursanci?

„Niewątpliwe kurs motywuje 🙂 Potrzebna jest wiedza przekazywana właśnie w takiej formie, podana w ten sposób nie jest przytłaczająca!”

„Kurs bardzo przydatny.  Otwiera oczy na pewne ważne zagadnienia, informuje, jak należy postępować  i doradza, jak w przyszłości poszerzyć swoją wiedzę.”

„Kurs jest ciekawy, trudny, potrzebny i jeszcze raz potrzebny.”

Zawartość kursu

Rozwiń wszystkie
Treść lekcji
0% ukończono 0/1 kroków

Kurs od:

+879 uczestników
Nie zapisano

Kurs zawiera

  • 5 lekcje
  • 28 Tematy
  • 4 Testy
  • Kurs Certyfikat