Kurs

Iberogast – wyciąg STW-5 jako naturalny lek o potwierdzonej skuteczności

Prezentacja produktu Iberogast zawierającego wyciąg STW-5. Kurs stanowi skrócone kompendium wiedzy na temat produktu, jego stosowania i skuteczności.

Ukończono 0 z 25 kroków.0%
6 Lekcje

Opis kursu: Prezentacja produktu Iberogast zawierającego wyciąg STW-5. Kurs stanowi skrócone kompendium wiedzy na temat produktu, jego stosowania i skuteczności. Sponsorem kursu jest firma Bayer.
Po ukończeniu kursu:
  • rozpoznasz najważniejsze objawy zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego,
  • wymienisz objawy alarmowe, na które powinieneś zwrócić uwagę,
  • wytłumaczysz pacjentowi, jak działa preparat z wyciągiem STW-5 i jak powinien go stosować,
  • wyjaśnisz, czym pacjent powinien się kierować przy wyborze leku na czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego.
Czas trwania kursu: 15 minut

L.PL.MKT.03.2019.7173

SIL: Iberogast

Skrócona informacja o produkcie leczniczym:

Iberogast®, płyn doustny, produkt złożony, produkt ziołowy

100 ml płynu zawiera:

Iberis amara herbae extractum (1: 1,5-2,5) 15,0 ml

ekstrahent – etanol 50% (v/v)

oraz:

Angelicae radicis extractum (1: 2.5 – 3,5) 10,0 ml

Matricariae flos extractum (1: 2 – 4) 20,0 ml

Carvi fructus extractum (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml

Silybi mariani fructus extractum (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml

Melissae folii extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml

Menthae piperitae folii extractum (1: 2,5 – 3,5) 5,0 ml

Chelidonii herbae extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml

Liquiritiae radicis extractum (1 :2,5 – 3,5) 10,0 ml

Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest etanol 30% (v/v).

Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Dawkowanie i sposób podawania: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, 3 razy dziennie w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli, dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli. Nie ma ograniczenia czasu stosowania. W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 7 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny. Wstrząsnąć przed użyciem. Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat. U dzieci poniżej 6 lat każdy ból brzucha powinien być konsultowany z lekarzem. Iberogast zawiera etanol w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Dawka jednorazowa dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę. Produkt nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany przez pacjentów z chorobą alkoholową. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast. W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 7 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny. Dostępne badania nie wskazują by niniejszy produkt wykazywał wpływ na reprodukcję (embriotoksyczność, teratogenność, toksyczność okołoporodowa i pourodzeniowa) lub powodował konieczność ograniczenia stosowania w okresie karmienia piersią. Badania systematyczne produktu Iberogast® nie były prowadzone. Działania niepożądane: W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) reakcje nadwrażliwości takie jak np. wysypka, świąd, duszność. W sytuacji wystąpienia tych działań niepożądanych należy przerwać leczenie produktem Iberogast. W przypadku preparatów jednoskładnikowych zawierających ziele glistnika (Chelidonium majus) występowały bardzo rzadkie przypadki odwracalnego uszkodzenia wątroby. Takich niepożądanych reakcji na lek nie zaobserwowano w przypadku produktu Iberogast. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Pełna informacja o produkcie leczniczym dostępna na życzenie w firmie: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: +48 22 572 38 33, fax (22) 5723850, www.bayer.com.pl v6/07.2018/KH

Kursy są stale doskonalone i aktualizowane o nowe doniesienia. Data ostatniej aktualizacji tej podstrony: