Kurs

Gdzie co leży? – Pierwsze kroki w aptece

Jak wygląda układ leków w aptece, jakie są wytyczne ułożenia poszczególnych leków w aptece? Kurs jest wprowadzeniem do pracy w aptece dla stażystów.

5 Lekcje

Opis kursu: Kurs przybliża najważniejsze informacje na temat tego jak wygląda układ leków w aptece, jakie są wytyczne ułożenia poszczególnych leków w aptece i co jest uregulowane prawnie, a co jest dobrym zwyczajem. Kurs jest kierowany do praktykantów po V roku farmacji.
Po ukończeniu kursu:
  • zrozumiesz jak w prosty sposób pogrupować leki, aby ułatwić praktyczne ułożenie ich w Izbie Ekspedycyjnej,
  • wymienisz najważniejsze zasady przechowywania poszczególnych grup leków, wymagających szczegółowej kontroli np. leków narkotycznych, psychotropowych lub leków z wykazu A,
  • przestaniesz się bać kontroli Inspektoratu Farmaceutycznego.
Czas trwania kursu: 10 minut.

Kursy są stale doskonalone i aktualizowane o nowe doniesienia. Data ostatniej aktualizacji tej podstrony:

Rozpocznij kurs