Kurs

Biegunka – Wprowadzenie

Jakie są możliwe przyczyny biegunki i możliwe powikłania? Jak ocenić stopień odwodnienia u pacjenta z biegunką? Te i inne informacje znajdziesz w poniższym kursie!

Ukończono 0 z 29 kroków.0%
5 Lekcje

Opis kursu: Kurs to aktualizacja wiedzy o przyczynach biegunki i jej powikłaniach. Informacje w nim zawarte pozwalają na zapoznanie z preparatami na biegunkę dostępnymi w aptece oraz niefarmakologicznymi terapiami wspomagającymi jej leczenie.
Po ukończeniu kursu:
  • doradzisz pacjentowi w sposób bardziej kompetentny odpowiednie preparaty,
  • omówisz wady i zalety różnych opcji terapeutycznych,
  • przeprowadzisz wywiad z pacjentem pozwalający na ustalenie przyczyny biegunki.
Czas trwania kursu: 25 min.

Kursy są stale doskonalone i aktualizowane o nowe doniesienia. Data ostatniej aktualizacji tej podstrony:

Rozpocznij kurs