Kurs

Farmacja Podróży – Biegunka podróżnych

Które leki są skuteczne w leczeniu biegunki poantybiotykowej? Jakie leki podaje się w profilaktyce i kiedy profilaktyka rzeczywiście jest wskazana? Jeśli nie jesteś pewien - ten kurs jest dla Ciebie.

Ukończono 0 z 26 kroków.0%
5 Lekcje

Opis kursu: Kurs pozwala na zapoznanie z tematem biegunki podróżnych, preparatami stosowanymi w zakażeniach przewodu pokarmowego oraz metodami zapobiegania zakażeniom pokarmowym w podróży.
Po ukończeniu kursu:
  • scharakteryzujesz biegunkę podróżnych, wymienisz jej objawy i przyczyny,
  • udzielisz porady dot. ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego związanego z podróżą,
  • wymienisz preparaty stosowane w biegunce podróżnych i schematy ich dawkowania.
Czas trwania kursu: 30 minut

Kursy są stale doskonalone i aktualizowane o nowe doniesienia. Data ostatniej aktualizacji tej podstrony:

Rozpocznij kurs