Aspiryna – co warto wiedzieć o najlepiej przebadanym leku przeciwbólowym?

Przegląd informacji na temat kwasu acetylosalicylowego. Wsparcie wiedzy na temat jego profilu bezpieczeństwa, stosowania oraz skuteczności.
Bayer · 25 marca 2019

Czy wiesz jaka jest historia powstania kwasu acetylosalicylowego? Pamiętasz jego mechanizm działania? Kurs to przegląd informacji na temat kwasu acetylosalicylowego. Wsparcie wiedzy na temat jego profilu bezpieczeństwa, stosowania oraz skuteczności.

Kurs jest sponsorowany przez firmę Bayer.

L.PL.MKT.03.2019.7174

Skrócona informacja o produkcie leczniczym:
Aspirin PRO (Acidum acetylsalicylicum), tabletki powlekane. 1 tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze. Wskazania: Objawowe leczenie w gorączce i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu. Dawkowanie i sposób stosowania: Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i powyżej): jednorazowo 1 do 2 tabletek. W razie konieczności, dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 6 tabletek na dobę). Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej): jednorazowo 1 tabletka. Dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 4 tabletki na dobę). Młodzież w wieku 12 – 15 lat (40 – 50 kg): jednorazowo 1 tabletka. Dawka jednorazowa może być powtarzana po upływie co najmniej 4 godzin (nie więcej niż 6 tabletek na dobę). Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 3-4 dni w leczeniu bólu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Dzieci: Kwas acetylosalicylowy nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 lat (poniżej 40 kg) bez przepisu lekarza. Zalecana dawka dobowa wynosi 60 mg/kg/dzień, którą należy podzielić na 4 do 6 dawek tj. 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny. Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby lub nerek oraz w przypadku problemów z krążeniem. Tabletki należy przyjmować doustnie, z dużą ilością płynu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; napady astmy oskrzelowej lub reakcje nadwrażliwości w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ; ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza krwotoczna; ciężka niewydolność nerek; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niekontrolowana niewydolność serca; metotreksat w dawkach >20mg na tydzień; doustne leki przeciwzakrzepowe u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie; od początku 6 miesiąca ciąży. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: ze względu na ryzyko zespołu Reye’a, kwas acetylosalicylowy można podawać dzieciom poniżej 12 r.ż. wyłącznie po konsultacji z lekarzem, gdy inne środki zawiodły; długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych w wysokich dawkach może spowodować wystąpienie bólu głowy, nie należy wówczas podawać dodatkowych dawek leku; długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek; u pacjentów z ciężką postacią niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej podanie dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może spowodować wystąpienie hemolizy, konieczny nadzór lekarza; szczególne monitorowanie terapii zaleca się przy: chorobie wrzodowej, krwawieniach z przewodu pokarmowego lub zapaleniu błony śluzowej żołądka w wywiadzie, niewydolności nerek lub wątroby, astmie, obfitych, przedłużających się krwawieniach miesiączkowych (menorrhagia) lub waginalnych (metrorrhagia); leczenie natychmiast przerwać w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego; możliwość wystąpienia krwotoku w przypadku operacji i zabiegów chirurgicznych; kwas acetylosalicylowy zmniejsza lub zwiększa wydalanie kwasu moczowego z moczem w zależności od dawki; stosowanie w okresie karmienia piersią nie jest zalecane; nie zaleca się równoległego stosowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, innych NLPZ, heparyn drobnocząsteczkowych, heparyny niefrakcjonowanej i innych podobnych leków, klopidogrelu, tyklopidyny, leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego, glikokortykosteroidów, pemetreksedu, anagrelidu. Działania niepożądane: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zwiększone ryzyko krwawień i krwotoków, wydłużenie czasu krwawienia, mogą również wystąpić krwawienia z przewodu pokarmowego i wewnątrzczaszkowe. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, astma, obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy, wrażenie utraty słuchu, szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania, krwotok wewnątrzczaszkowy. Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha, potencjalnie zagrażające życiu, jawne lub utajone krwawienia z przewodu pokarmowego (fusowate wymioty, smoliste stolce, itp.), skutkiem których może być niedokrwistość z niedoboru żelaza, choroba wrzodowa żołądka, perforacja. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwykle przemijające po zaprzestaniu leczenia, uszkodzenie wątroby, głównie na poziomie hepatocytów. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, reakcje skórne. Zaburzenia ogólne: Zespół Reye’a. Pozwolenie nr 21625 Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa; tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. V1/01.01.2015/LR
Skrócona informacja o produkcie leczniczym:
Aspirin C Forte (Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum), tabletki musujące, 1 tabletka zawiera 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg witaminy C oraz substancje pomocnicze. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym lub umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Dawkowanie i sposób stosowania: Dorośli jednorazowo 1 tabletkę, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtarzać co 4-8 godzin (nie więcej niż 3 tabletki na dobę). Nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować u dzieci i młodzieży z uwagi na ilość substancji czynnych w jednej tabletce musującej. Tabletki przyjmować doustnie, rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy po podaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu (NLPZ) w wywiadzie, ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek, stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne, przy nadwrażliwości na NLPZ i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, nerek lub zaburzeniami krążenia, chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie, w niedoborze dehydrogenazy glukozo–6 fosforanowej, w okresie karmienia piersią. Może wpływać na płodność u kobiet. U pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, katarem siennym lub polipami błony śluzowej nosa, a także uczulonych na inne substancje może wystąpić skurcz oskrzeli, napad astmy lub inna reakcja nadwrażliwości. Może dojść do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego może wywołać napad dny moczanowej. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. 1 tabletka musująca zawiera 20,61 mmol (473,72 mg) sodu, Działania niepożądane: zaburzenia żołądka i jelit: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja; zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: w rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania; zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiające się astenią, bladością, hypoperfuzją a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych, hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u pacjentów cierpiących z powodu poważnej postaci niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD); zaburzenia naczyniowe: wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu; zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek; zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny; zaburzenia układu oddechowego: astma oskrzelowa. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Pozwolenie MZ nr: 22290. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. V1/21042017/WK Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu z dnia 18.02.2015r.
Skrócona informacja o produkcie leczniczym:
Aspirin Cardio (Acidum acetylsalicylicum), 100 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze. Wskazania: u dorosłych, w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki. Dawkowanie i sposób stosowania: przyjmować doustnie, najlepiej co najmniej 30 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody. Tabletek powlekanych nie należy kruszyć, łamać ani żuć, aby zapewnić uwalnianie w środowisku zasadowym jelita. Ostry zawał serca: dawka początkowa powinna być rozkruszona lub rozgryziona i połknięta. W niestabilnej chorobie wieńcowej, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka: 1 tabletka na dobę; w świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca: początkowa dawka nasycająca 2 do 3 tabletek raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek. W zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych – 1 lub 2 tabletki na dobę. Przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku do 12 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca; napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; ostatni trymestr ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Środki ostrożności: Zachować ostrożność w pierwszym i drugim trymestrze ciąży; w okresie karmienia piersią; w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych; u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z zaburzeniami układu krążenia (np. choroba naczyniowa nerek, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości, duże zabiegi chirurgiczne, sepsa lub duże zdarzenia krwotoczne), gdyż kwas acetylosalicylowy może zwiększyć ryzyko uszkodzenia nerek i ostrej niewydolności nerek, w przypadku planowanego zastosowania NLPZ (niektóre NLPZ, takie jak ibuprofen i naproksen, mogą zmniejszać hamujący wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi); u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby; u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie; u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Czynniki ryzyka obejmują: astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, katar sienny, polipy błony śluzowej nosa. Ostrzeżenie to odnosi się także do pacjentów wykazujących reakcje alergiczne (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje. Kwas acetylosalicylowy może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcją zęba). Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego produkt może wywołać napad dny moczanowej. Dzieci i młodzież z objawami infekcji wirusowej, występującej z gorączką lub bez nie powinni przyjmować kwasu acetylosalicylowego bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku infekcji wirusowych, szczególnie takich jak: grypa typu A i B oraz ospa wietrzna, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby wymagającej natychmiastowej interwencji lekarskiej. Ryzyko może zwiększyć się, jeżeli w trakcie tych chorób, zostanie podany kwas acetylosalicylowy. Uporczywe wymioty występujące w czasie trwania chorób wirusowych mogą być objawem zespołu Reye’a. Działania niepożądane: Objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi. Rzadko opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania. Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia. Obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko odnotowano poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia, bladość, hipoperfuzja. Zgłaszano ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek. Reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa. Bardzo rzadko ciężkie reakcje alergiczne włączając wstrząs anafilaktyczny. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. U pacjentów z ciężkim niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) zgłaszano hemolizę lub niedokrwistości hemolityczną. Pozwolenie MZ nr: R/6841. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. V7/072017/MT Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel./ fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs skierowany jest w szczególności do magistrów farmacji i techników farmaceutycznych pracujących na co dzień w aptece, ale stanowi też cenne źródło wiedzy dla przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Korzyści dla uczestnika kursu

Po ukończeniu kursu:

  • Polecisz pacjentowi odpowiedni preparat z kwasem acetylosalicylowym tak, aby leczenie było bezpieczne i skuteczne,
  • Dopasujesz odpowiednią dawkę oraz postać leku z kwasem acetylosalicylowym do konkretnego pacjenta,
  • Wyjaśnisz pacjentowi najczęstsze wątpliwości dotyczące stosowania kwasu acetylosalicylowego.[/efekty]

Certyfikat

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu z uwzględnieniem uzyskanego wyniku.

Informacje o kursie

Ścieżka edukacyjna

Wiedza produktowa

Czas trwania

15 min.

Stopień trudności

Podstawowy

Dostępność

Bezpłatny

Zobacz jak wygląda kurs

Jak szkolenie ocenili nasi kursanci?

“Bardzo dobre utrwalenie wiedzy.”

“Kurs pod względem merytorycznym rewelacyjny, a największy plus za przykłady z życia wzięte. Co warto dodać? Jeszcze więcej farmaceutycznych kursów!”

“Przydatny kurs. Ciekawe przypadki pacjentów.”

Kurs od:

Bayer

2 Kursy

+329 uczestników
Nie zapisano

Kurs zawiera

  • 19 lekcje
  • 1 Test
  • Kurs Certyfikat