Kurs

Akademia Opieki Farmaceutycznej

Jak możemy sprostać wyzwaniom, jakie stają nam na drodze w codziennej pracy w farmacji? Jaki jest cel instruktaży i pomiarów w aptece otwartej? Kurs jest wprowadzeniem do idei opieki farmaceutycznej.

Ukończono 0 z 9 kroków.0%
9 Lekcje

Opis kursu: Kurs jest wprowadzeniem do idei opieki farmaceutycznej i porusza takie kwestie jak zasadność jej wdrożenia w aptece otwartej, cel instruktaży i pomiarów w aptece oraz jakie problemy i wyzwania obecnie występują w polskiej farmacji.
Po ukończeniu kursu:
  • będziesz miał szerokie pojęcie o tym, co można rozumieć pod pojęciem OF,
  • wymienisz usługi opieki farmaceutycznej, które można wdrażać w obecnym stanie prawnym,
  • zrozumiesz znaczenie miejsca do konsultacji w aptece.
Czas trwania kursu: 15 min

Kursy są stale doskonalone i aktualizowane o nowe doniesienia. Data ostatniej aktualizacji tej podstrony:

Rozpocznij kurs