Konkurs NQS – system na 5

  Konkurs z nagrodami

  Co to jest NQS?*

  A. Nadobowiązkowy system zarządzania jakością produktów firmy NUTROPHARMAB. Nadrzędny system badania składu suplementów diety obowiązujący wszystkie firmyC. Rozporządzenie GIS-u klasyfikujące wszystkie „dobre” suplementy diety.D. Stowarzyszenie skupiające producentów suplementów diety dbających o jakość swoich produktów

  Jakie badania wykonywane są w ramach nadobowiązkowej certyfikacji produktów firmy NutroPharma?*

  A. Poziomu metali ciężkichB. Zanieczyszczeń mikrobiologicznychC. Badania ilościowe składnikówD. Wszystkie wymienione odpowiedzi

  Jakie oznaczenie posiada produkt poddawany systemowi NQS?*

  A. Znak „GMP Protected”B. Symbol „Q”C. Posiada hologram NQSD. Znak ISO 22 000

  Jakie filary wchodzą w skład systemu NQS?*

  A. N jak NaukaB. Q jak QualityC. S jak System jakościD. Wszystkie wymienione odpowiedzi

  Dlaczego powstał system NQS?*

  A. By ładnie wyglądał na opakowaniu produktów firmy NutroPharmaB. By dać farmaceucie narzędzie ułatwiające ocenę produktów najwyższej jakościC. By firma płaciła mniejsze podatkiD. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

  Co Farmaceucie daje system NQS? (należy wymienić jak najwięcej odpowiedzi)*

  Adres do wysyłki nagrody

  Imię i nazwisko (pobrane z profilu)*

  Adres email (pobrany z profilu)*

  Miasto*

  Województwo*

  Kod pocztowy

  Ulica i numer domu*

  Przystępując do konkursu akceptuję jego Regulamin.