Dlaczego sildenafil można polecić nie znając pełnej historii choroby?

Zaburzenia erekcji należą do najczęściej zgłaszanych przez mężczyzn postaci dysfunkcji seksualnych. Definiuje się je jako stałą lub powtarzającą się niezdolność do uzyskania i/lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającej do odbycia zadowalającego stosunku płciowego. Dane wskazują, że problem ten nasila się z wiekiem, dotyczy on około 39% mężczyzn w wieku 40 lat i aż 67% mężczyzn w wieku lat, a na zaburzenia erekcji cierpi około 150 mln mężczyzn na świecie, w tym prawie 20 mln Europejczyków i ponad 30 mln Amerykanów 70 (Braun et al., 2020). Schorzenie to wiąże się z obniżeniem jakości życia zarówno dotkniętych nim mężczyzn, ale również prowadzi do obniżenia satysfakcji ze współżycia ich partnerek seksualnych, co z kolei przekłada się na pogorszenie wzajemnych relacji.

Zaburzenia erekcji występują częściej u starszych mężczyzn z chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca (szczególnie z towarzyszącą neuropatią), nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, jednakże mogą wystąpić również u młodych mężczyzn, którzy nadużywają substancji psychoaktywnych (marihuany, narkotyków), często sięgają po alkohol. Ponadto, pacjenci zgłaszający się z problemem zaburzeń erekcji prowadzą z reguły mało aktywny tryb życia, cierpią na otyłość, co również stanowi czynnik predysponujący do rozwoju zaburzeń seksualnych. Warto pamiętać, że znaczący procent dysfunkcji seksualnych rozwija się na skutek stosowania przez pacjenta innych leków, w tym przede wszystkim leków przeciwdepresyjnych (głównie z grupy SSRI), a także neuroleptyków, leków przeciwpadaczkowych, hipotensyjnych. Należy więc być szczególnie wrażliwym, gdy do apteki zgłasza się mężczyzna z zaburzeniami seksualnymi, gdyż często wynikają one z współwystępujących zaburzeń psychicznych, a więc niewłaściwym postępowaniem byłoby pozostawienie pacjenta bez żadnej pomocy i odesłanie do seksuologa.

Lekiem pierwszego wyboru jest sildenafil, należący do grupy inhibitorów fosfodiesterazy 5, odpowiadającej za rozkład cGMP. Hamowanie fosfodiesterazy typu 5 zwiększa stężenie cGMP, co powoduje rozkurcz mięśni gładkich i umożliwia zwiększony napływ krwi tętniczej do ciał jamistych prącia, uciśnięcie splotu żylnego pod osłonką białawą i erekcję prącia.

Sildenafil jest lekiem o wysokiej skuteczności, dobrej tolerancji oraz dużym bezpieczeństwem przy stosowaniu w chorobach współistniejących (Hatzimouratidis et al., 2016). Według badań skuteczność sildenafilu jest znacząco większa niż placebo, a wiek pacjenta oraz przyjmowanie innych leków (hipotensyjnych, przeciwdepresyjnych) nie wpływały na efekt działania sildenafilu. Dodatkowo sildenafil poprawia jakość życia zarówno u mężczyzn jak i ich partnerek. Najczęściej występujące działania niepożądane takie jak bóle i zawroty głowy, nudności, uczucie zatkanego nosa, czy zaburzenia widzenia są łagodne oraz przejściowe, co przekłada się na bezpieczeństwo stosowania (Langtry, Markham, 1999).

Podsumowując, nie należy obawiać się wydawania preparatów zawierających sildenafil i należy traktować go jako lek o dużej skuteczności i wysokim bezpieczeństwie, pamiętając o fakcie, że mężczyźni proszący o poradę w aptece często zmagają się z innymi chorobami i nie należy odsyłać ich do seksuologa bez udzielenia żadnej pomocy.

Piśmiennictwo:

  1. Braun, M., Wassmer, G., Klotz, T., Reifenrath, B., Mathers, M., & Engelmann, U. (2000). Epidemiology of erectile dysfunction: results of the ‘Cologne Male Survey’. International journal of impotence research, 12(6), 305–311. https://doi.org/10.1038/sj.ijir.3900622/
  2. Hatzimouratidis, K. (Chair), Giuliano, F., Moncada, I., Muneer, A., Salonia A., (Vice-chair), Verze, P. 2016, Erectile Dysfunction, Premature Ejaculation, Penile Curvature and Priapism, European Association of Urology 2016
  3. Langtry, H. D., & Markham, A. (1999). Sildenafil: a review of its use in erectile dysfunction. Drugs, 57(6), 967–989. https://doi.org/10.2165/00003495-199957060-00015/

Sprawdź, co zapamiętałaś/eś i zdobądź 125 pharmacoinów!